Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will use our time to read."

Dịch:Chúng tôi sẽ dùng thời gian của mình để đọc.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 907

chúng tôi sẽ dùng thời gian của chúng ta để đọc. sao không chấp nhận?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anna346369

Chúng tôi sẽ dành thời gian để đọc là đáp án đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat

Nggkkhmn kj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KhnhNguyn860191

"Dùng" với "dành" khác nhau?

2 tuần trước