Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có một chiếc cốc màu trắng."

Dịch:We have a white cup.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
  • 25
  • 522

Sao lai đoi vi tri cho nhau la sao ....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongTPlay

I don khow

1 năm trước