Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có một cái chảo chứ?"

Dịch:Do you have a pan?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/y218

I have two pan =))

2 năm trước