"Bạn có một cái chảo chứ?"

Dịch:Do you have a pan?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/y218

I have two pan =))

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.