Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to offer you my coat if it rains."

Dịch:Tôi sẽ đưa cho bạn áo khoác của tôi nếu trời mưa.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buitruongson02

ga lăng vải

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chi26922

Công nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thnht487795

Tặng= cho

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhducquang

"I'll offer you my coat if it rain" mà sai là sao ta? "I will" = "i'm going to" mà nhỉ

8 tháng trước