Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nốt nhạc đó là gì?"

Dịch:What is that music note?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Thêm gợi ý đi.

3 năm trước