Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are you going to swim today?"

Dịch:Bạn sẽ đi bơi hôm nay chứ?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 100

Sao lại dịch là các bạn? You thì dịch là bạn cũng được chứ????

2 năm trước