Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Văn bản bây giờ đã sẵn sàng cho việc xuất bản."

Dịch:The text is now ready for publication.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thophan11

document không chính xác hơn text à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Có bạn nào giải thích dùm, sao lại dùng thì hiện tại (IS) trong khi câu có từ ĐÃ. Cám ơn nhiều

6 tháng trước