Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ đã theo lệnh."

Dịch:They have followed the order.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/namcusamlc

"They had followed the order." Câu trên có đúng không hả các bạn??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phanthlp

Chon cau nao cung sai la sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lenxii_nguyen

chọn cả cả 2 câu "they have followed the order" và câu "they followed the orde"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkimthanh

they obeyed

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkimthanh

they obeyed

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng295692

They have followed the order

3 tuần trước