Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We need a new currency."

Dịch:Chúng ta cần một loại tiền tệ mới.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/longhd1

chúng tôi cần một loại liền mới. Tại sao không được?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/manhnd1508

chúng tôi cần một loại tiền mới.sao không được.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NhipDang1

Sao viết số 1 ko được, bắt buộc phải một

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Huunghiatc

Thanh kiểm tra che mất chữ gõ thì làm sao mà biet gõ đúng hay sai. Nhờ quản trị xem giúp

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/boy_shatashi

Bitcoin :))))

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nhn125757

Currency currency currency currency currency currency currency currency currency currency currency currency

9 tháng trước