"Theydrinkalcohol."

Dịch:Họ uống rượu.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LHngPhc2

rượu nếp, rượu gạo chứa nhiều cồn nên dịch là alcohol, rượu tây, rượu nho...ít cồn nên họ dùng wine phải ko nhĩ =))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

alcohol chỉ rượu có cồn nói chung, còn wine là chỉ rượu vang nhé.

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.