Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They drink alcohol."

Dịch:Họ uống rượu.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LHngPhc2

rượu nếp, rượu gạo chứa nhiều cồn nên dịch là alcohol, rượu tây, rượu nho...ít cồn nên họ dùng wine phải ko nhĩ =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

alcohol chỉ rượu có cồn nói chung, còn wine là chỉ rượu vang nhé.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kittypaws120

họ uống cả cồn không cũng đúng nữa đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anna2k5

alcohol cũng là rượu cồn thì dịch như vậy cng đc mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

Vào phần Báo lỗi đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyV181097

họ uống thức uống có cồn với họ uống đồ uống có cồn có gì khác nhau không

1 năm trước

Thảo luận liên quan