Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My brother wants to study abroad."

Dịch:Anh trai tôi muốn đi học nước ngoài .

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tgiang92

Có chữ nào là đi đâu mà bắt lỗi nhểy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HueTran8

Chính xác (very good)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeeJooHyeo2

anh trai tôi muốn học ngoại quốc đúng quá còn gì? -.-

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/.-.kaiz.-.
.-.kaiz.-.
  • 13
  • 12
  • 2
  • 67

du học khác đi học ở nước ngoài? mod có phải người việt không

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/onLNgcnh

Muốn đi học nước ngoài hay muốn đi nước ngoài học khác gì đâu mà bắt lỗi sai dm

4 tuần trước