Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The boy does not speak."

Dịch:Cậu bé không nói chuyện .

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/uyenphuong07

hay qua

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungchiphan

Cau be khong the noi ma cung sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynH

Cậu bé bị câm được không vậy

1 năm trước