Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/-Harry_Potter-

streak

sao hum nào cũng học mà lại 0 streak vậy m.n?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 131

bạn đặt mục tiêu trong ngày là bao nhiêu xp thì phải đạt từng đó xp trở lên mới được treak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

2 năm trước