https://www.duolingo.com/profile/-Harry_Potter-

streak

sao hum nào cũng học mà lại 0 streak vậy m.n?

October 18, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

bạn đặt mục tiêu trong ngày là bao nhiêu xp thì phải đạt từng đó xp trở lên mới được treak

October 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

October 19, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.