https://www.duolingo.com/Mr_Tu1

petrol or oil

dầu nhớt thì petrol sao lại sai chứ trong máy thì oil mới đúng

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

oil là dầu ăn

petrol là dầu nhớt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Miku_scorpiogirl

Vậy máy bị lỗi rồi

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.