Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Mr_Tu1

petrol or oil

dầu nhớt thì petrol sao lại sai chứ trong máy thì oil mới đúng

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 20
 • 16
 • 14
 • 13
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 12

oil là dầu ăn

petrol là dầu nhớt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Miku_scorpiogirl

Vậy máy bị lỗi rồi

2 năm trước