Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi chưa bao giờ uống bia."

Dịch:I have never drunk beer.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

drank được hông nhỉ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcOanh19

Đó là quá khứ. Drunk mới là phân từ 2

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giahuy-12345

cứ tưởng là drink ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/E-di-son

I have never drink beer sao lại không được chấp nhận,dù mình đã báo lỗi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LongAnx2

tôi đã thử câu " I have not drunk beer befor " mà không được chấp nhận.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Tôi không uống bia trước đó?

3 ngày trước

https://www.duolingo.com/sonhautran

I have never drunk beer

2 tuần trước