Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These shoes do not fit me."

Dịch:Những chiếc giày này không vừa với tôi.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/InzaghiqqL

S

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LacNhat

những đôi giày này không thích hợp với tôi?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtrang110

jbf

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

These shoes do not fit me, these shoes do not fit me, these shoes do not fit me

1 năm trước