"Tôi không hạnh phúc."

Dịch:I am not happy.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DragonThan

I am unhappy?? Sao ko đúng???

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.