Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không hạnh phúc."

Dịch:I am not happy.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DragonThan

I am unhappy?? Sao ko đúng???

2 năm trước