"Ineedtofinishmywork."

Dịch:Tôi cần phải hoàn tất công việc của mình.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnvhongph1

Tôi cần hoàng thoành công việc của tôi có no ko?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trinhdv

Tôi cần hoàn thiện công việc của mình. Thế mà sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmLanAnh20

Tôi cần làm việc của mình cũng sai

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Đ.. m...c...c..

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/trngsn378945

Cong kenh vai

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyMPv7

Why

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/dEQyhieL

Tại sao I need to

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.