"I need to finish my work."

Dịch:Tôi cần phải hoàn tất công việc của mình.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnvhongph1

Tôi cần hoàng thoành công việc của tôi có no ko?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trinhdv

Tôi cần hoàn thiện công việc của mình. Thế mà sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmLanAnh20

Tôi cần làm việc của mình cũng sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynKhanh995270

Đ.. m...c...c..

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/trngsn378945

Cong kenh vai

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Kết thúc hoặc dứt điểm mới sát nghĩa nhé bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1179739032

tôi cân hoan thanh công viêc của tôi....như vậy có gì sai??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Katori301

Bạn thiếu dấu rất nhiều chữ. Mik làm thế đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vnCS4U

Vây sao câu thiêu dâu

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.