Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I need to finish my work."

Dịch:Tôi cần phải hoàn tất công việc của mình.

0
2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trnvhongph1

Tôi cần hoàng thoành công việc của tôi có no ko?

1
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trinhdv

Tôi cần hoàn thiện công việc của mình. Thế mà sai

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmLanAnh20

Tôi cần làm việc của mình cũng sai

0
Trả lời2 tháng trước