Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trong quốc gia đó họ không dùng cách diễn đạt đó."

Dịch:In that country they do not use that expression.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

:(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyet.21

Tớ nghĩ là họ không dùng cách diễn đạt đo -cung dung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/RichieBrovis
RichieBrovis
  • 17
  • 13
  • 11
  • 6
  • 5
  • 5
  • 37

they do not use that kind of expression in that country Nên được chấp nhận

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

In that country they do not use that expression, in that country they do not use that expression, in that country they do not use that expression, in that country they do not use that expression, in that country they do not use that expression, in that country they do not use that expression, in that country they do not use that expression

1 năm trước

https://www.duolingo.com/imagenius1

từ "in that country" để cuối không được sao?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Peter224544

chắc vậy

2 năm trước