Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trong quốc gia đó họ không dùng cách diễn đạt đó."

Dịch:In that country they do not use that expression.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

:(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhnguyet.21

Tớ nghĩ là họ không dùng cách diễn đạt đo -cung dung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/RichieBrovis
RichieBrovis
  • 18
  • 13
  • 11
  • 6
  • 6
  • 5

they do not use that kind of expression in that country Nên được chấp nhận

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/LangTuKID

in that country they don't use to that expression . Sao sai ức chế quá ?

7 tiếng trước