Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy vẫn chưa hỏi."

Dịch:He has not asked yet.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhleduy7

sao lại có từ vẫn trong này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khituong
khituong
  • 25
  • 14
  • 1086

Mình thấy câu này lạ. Thường dùng là: "he did not have ask yet", hoặc là "he has no esked yet".

2 năm trước