Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy là một cảnh sát giao thông."

Dịch:He is a traffic police officer.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He is a traffic police officer, He is a traffic policeman, He is a traffic police officer, He is a traffic police officer, He is a traffic policeman

1 năm trước