"Anh ấy là một cảnh sát giao thông."

Dịch:He is a traffic police officer.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He is a traffic police officer, He is a traffic policeman, He is a traffic police officer, He is a traffic police officer, He is a traffic policeman

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.