Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy có vẻ là giàu có."

Dịch:He seems to be rich.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuaVua100

Tại sao phải có to be vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HienChauHo

Sau Seem phải đi kèm với To, mà trước Tính từ Rich phải có Động từ tobe đó bạn. Vậy nên, câu đúng sẽ là, He seems to be rich.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Nhưng ko giàu

1 năm trước