Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She does not affect me."

Dịch:Cô ấy không ảnh hưởng đến tôi.

0
2 năm trước

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrFuong

tại sao mình nghe như she "did" not affect me

7
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuydan0

Tôi cũng nghe did rõ ràng

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Me too

0
Trả lời3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Aquarius305

Các bạn chú ý âm gió nhé

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanLNT
VanLNT
 • 22
 • 899

Nghe bình thường thì là "did" nhưng khi chọn nghe chậm thì là "does". Dường như có vấn đề nhỏ với câu này.

-1
Trả lời111 tháng trước

https://www.duolingo.com/imagenius1

cô ta không tác động đến tôi.

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 19
 • 6
 • 6
 • 2
 • 9

Góp ý lâu thế mà chưa thấy fix :(

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanhung1433

Mình cũng nghe "did"

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/LongPhamTh

Tôi nhớ có câu: Những vấn đề không ảnh hưởng đến chúng tôi thì sau effect là on us. Tại sao ở đây chỉ có affect me? Ai giải thích giùm!

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 904

tôi cũng có thắc mắc như vậy. khi nào dùng affect /effect

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhducthang

Thường thì effect là danh từ, còn affect là động từ. cụm từ effect on somebody/something = affect

1
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 19
 • 6
 • 6
 • 2
 • 9

Cô ta không tác động đến tôi

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Duong394192

Chắc chắn nói sai thành did

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She does not affect me, she does not affect me, she does not affect me, she does not affect me

1
Trả lời11 năm trước

https://www.duolingo.com/Anh10.91

Audio sai

1
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat

J

1
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat
1
Trả lời5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hungtd1

"Cô ấy không có ảnh hưởng tôi" cũng là đáp án đúng admin nhé

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/trunglth1

tại sao mình nghe là "did"

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/phanvanhon1

Tôi cũng nghe là did

-1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/oanhtong

cô ta không gây ảnh hưởng tới tôi cũng được mà

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She does not affect me, she does not affect me, she does not affect me, she does not affect me, she does not affect me, she doesn't affect me,

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNguyenCong

đọc nhanh thì "She did not affect me" đọc chậm thì "she does not affect me" ad nào sửa lại phần đọc giúp cái!thanks

-1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat

U

-1
Trả lời5 tháng trước