"Shedoesnotaffectme."

Dịch:Cô ấy không ảnh hưởng đến tôi.

3 năm trước

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrFuong

tại sao mình nghe như she "did" not affect me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuydan0

Tôi cũng nghe did rõ ràng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3

Vì người ta đọc nhanh thôi. Ai chả bt bạn ko bt à

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/Katori301

Các bạn chú ý âm gió nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/imagenius1

cô ta không tác động đến tôi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 7

Góp ý lâu thế mà chưa thấy fix :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanhung1433

Mình cũng nghe "did"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LongPhamTh

Tôi nhớ có câu: Những vấn đề không ảnh hưởng đến chúng tôi thì sau effect là on us. Tại sao ở đây chỉ có affect me? Ai giải thích giùm!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3
  • 7

Cô ta không tác động đến tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Duong394192

Chắc chắn nói sai thành did

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She does not affect me, she does not affect me, she does not affect me, she does not affect me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anh10.91

Audio sai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat

J

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat
10 tháng trước

https://www.duolingo.com/hungtd1

"Cô ấy không có ảnh hưởng tôi" cũng là đáp án đúng admin nhé

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trunglth1

tại sao mình nghe là "did"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhKhuat3

Lần trước cô ấy không ảnh hưởng đến toi đúng, bây giờ cô ấy không ảnh hưởng đến toi sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThNho4

Cô ấy không có ảnh hưởng đến tôi => sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/namgoel78

Cô ấy không ảnh hưởng đến tôi. bản dịch này sai ở đâu cơ chứ?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/uttrong9397

Affect, affect ảnh hưởng

5 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.