"She does not affect me."

Dịch:Cô ấy không ảnh hưởng đến tôi.

3 năm trước

27 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrFuong

tại sao mình nghe như she "did" not affect me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuydan0

Tôi cũng nghe did rõ ràng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

Me too

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Katori506

Các bạn chú ý âm gió nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VanLNT
VanLNT
 • 22
 • 1018

Nghe bình thường thì là "did" nhưng khi chọn nghe chậm thì là "does". Dường như có vấn đề nhỏ với câu này.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/imagenius1

cô ta không tác động đến tôi.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3

Góp ý lâu thế mà chưa thấy fix :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuanhung1433

Mình cũng nghe "did"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LongPhamTh

Tôi nhớ có câu: Những vấn đề không ảnh hưởng đến chúng tôi thì sau effect là on us. Tại sao ở đây chỉ có affect me? Ai giải thích giùm!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1014

tôi cũng có thắc mắc như vậy. khi nào dùng affect /effect

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhducthang

Thường thì effect là danh từ, còn affect là động từ. cụm từ effect on somebody/something = affect

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
 • 21
 • 6
 • 6
 • 3

Cô ta không tác động đến tôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Duong394192

Chắc chắn nói sai thành did

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She does not affect me, she does not affect me, she does not affect me, she does not affect me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Anh10.91

Audio sai

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat

J

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat
9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hungtd1

"Cô ấy không có ảnh hưởng tôi" cũng là đáp án đúng admin nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trunglth1

tại sao mình nghe là "did"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhKhuat3

Lần trước cô ấy không ảnh hưởng đến toi đúng, bây giờ cô ấy không ảnh hưởng đến toi sai

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThNho4

Cô ấy không có ảnh hưởng đến tôi => sai

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/namgoel78

Cô ấy không ảnh hưởng đến tôi. bản dịch này sai ở đâu cơ chứ?

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/phanvanhon1

Tôi cũng nghe là did

2 năm trước

https://www.duolingo.com/oanhtong

cô ta không gây ảnh hưởng tới tôi cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She does not affect me, she does not affect me, she does not affect me, she does not affect me, she does not affect me, she doesn't affect me,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNguyenCong

đọc nhanh thì "She did not affect me" đọc chậm thì "she does not affect me" ad nào sửa lại phần đọc giúp cái!thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bui_Nhat

U

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.