Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The shoes are the same size."

Dịch:Những đôi giày có cùng kích cỡ.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

Tao thik đôi conver khổ nổi chân tao cỡ size 42 mang ko đẹp:((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 718

Các đôi giày có cùng kích cỡ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Đáp án cũng sai: có cùng cỡ mà đáp án là : có cũng cỡ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Theo tôi NHỮNG CHIẾC GIÀY hay ĐÔI GIÀY thì đúng hơn. Cả hai đáp án cần được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Theo tôi KÍCH CỠ hay KÍCH THƯỚC đồng nghĩa. Các bạn nghĩ sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thoale15

Mình nghĩ ad nên sửa lại đáp án.. đáng lẽ phải là đôi giày hoặc là những chiếc giày mới đúng chứ?????

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Loving_lit

Micro mình sao bị lỗi hoài TvT

3 tháng trước