Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They are going to want more food."

Dịch:Họ sẽ muốn nhiều đồ ăn hơn.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuochai2015

Họ sẽ muốn thức ăn nhiều hơn..... là sai à .Tại sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phanthlp

Nhieu hay nhieu hon cug sai lun

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Sherylng

Họ sẽ muôna nhiều thức ăn hơn nữa là sai à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Trung525007

Pó tay đáp án. Trả lời thế mà cũng sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Zoey253217

Muốn sẽ và sẽ muốn giống nhau cơ mà huhu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alexleevn

Họ sẽ muốn đồ ăn nhiều hơn :(

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thao916915

Họ sẽ muốn đồ ăn nhiều hơn cũng đồng nghĩa mà sai à?

9 tháng trước