"Mùa xuân sẽ đến sớm."

Dịch:The Spring will arrive soon.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuong806414

Dùng "soon" sẽ mang nghĩa khác "early". Vd: Spring will arrive early ( thông thường mùa xuân bắt đầu tháng 1, nhưng ta đoán mùa xuân năm nay sẽ đến vào giữa tháng 12 thì ta dùng "early"). Spring will arrive soon ( bây giờ là đầu tháng 12, bạn tôi mong chờ đến mùa xuân để được đi chơi thì tôi sẽ dùng "soon", tức là mang nghĩa " mùa xuân sẽ đến sớm thôi". Tôi đưa mốc thời gian vào các ví dụ để dễ hiểu hơn khi dùng "soon" và " early". Tóm lại, "early" mang nghĩa "sớm" so với mốc thời gian nào đó, "soon" mang nghĩa "sớm" của gần đây trong tương lai.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaianttam

spring will coming soon ko được sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TaiLam12

Spring will come soon ( sau will phải là động từ nguyên mẫu )

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

The spring will come soon

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The spring will come early

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.