Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi tên là Maria."

Dịch:My name is Maria.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuhaihau

i am maria. sao lại sai vậy

2 năm trước