"Tôi tên là Maria."

Dịch:My name is Maria.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuhaihau

i am maria. sao lại sai vậy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.