Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Trinhhuyhoang

"All my friends have seen me with her."

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trinhhuyhoang

Tất cả bạn bè của tôi đã thấy tôi đi với cô ấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hharuka

Thanks for translated

2 năm trước