Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai có thể giải thích Duolingo cho tôi?"

Dịch:Who is able to explain Duolingo to me?

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LittleZeros

who can explain Doulingo for me? Why is it wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/namdhis

Haiz mình cũng trả lời như bạn, có thể do chương trình học chưa đến "can" nên ko được chấp nhận.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrNhan1

who can explain Doulingo for me?

2 năm trước