"Ai có thể giải thích Duolingo cho tôi?"

Dịch:Who is able to explain Duolingo to me?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LittleZeros

who can explain Doulingo for me? Why is it wrong?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namdhis

Haiz mình cũng trả lời như bạn, có thể do chương trình học chưa đến "can" nên ko được chấp nhận.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrNhan1

who can explain Doulingo for me?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.