Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Từ châu Âu tất cả các nước trừ nước Anh có thể tham gia."

Dịch:From Europe all countries but Great Britain may take part.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhdoanly

Mọi người ơi! Câu này mình bị sai chỗ nào vậy: From Europe all countries except England can join

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hominhdieu

Chịu..lỗi

1 năm trước