Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có những bức ảnh trên báo."

Dịch:There are photos in the newspaper.

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/long231510

iã đái ị

1
Trả lời10 tháng trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

WT...

0
Trả lời7 tháng trước