"Có những bức ảnh trên báo."

Dịch:There are photos in the newspaper.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/long231510

iã đái ị

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

WT...

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.