"Theywilltrytoswiminthesea."

Dịch:Họ sẽ cố gắng bơi ở biển.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen563531

they shouldn't do that!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhchanbac

Họ sẽ thử bơi ở biển???

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.