Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They will try to swim in the sea."

Dịch:Họ sẽ cố gắng bơi ở biển.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen563531

they shouldn't do that!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhchanbac

Họ sẽ thử bơi ở biển???

2 năm trước