1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Today is a special occasion."

"Today is a special occasion."

Dịch:Hôm nay là một dịp đặc biệt.

October 22, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/THIENKHOI2007

Hôm nay là một dịp lễ đặc biệt


https://www.duolingo.com/profile/TrcLinh134511

Làm ơn nhấn theo dõi tôi... Làm ơn


https://www.duolingo.com/profile/HnhChcNguy

Today is a special occasion .


https://www.duolingo.com/profile/vyXhpC

Khó quá hả tôi thấy zễ Mà


https://www.duolingo.com/profile/vmh118

Occasion là "dịp trl banRpg

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.