https://www.duolingo.com/profile/KhanhN195

gold

tại sao khi củng cố kỹ năng ngày trước đó, hôm sau quay lại thì điểm gold của section đó lại mất và yêu cầu tiếp tục

October 22, 2015

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

nó là vậy mà bạn, theo thơi gian mình sẽ quên từ dần dần và bạn phải củng cố lại cho nó đầy lên

October 22, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.