https://www.duolingo.com/KhanhN195

gold

tại sao khi củng cố kỹ năng ngày trước đó, hôm sau quay lại thì điểm gold của section đó lại mất và yêu cầu tiếp tục

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 232

nó là vậy mà bạn, theo thơi gian mình sẽ quên từ dần dần và bạn phải củng cố lại cho nó đầy lên

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.