https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Vocabulary Game 2: Food (Đã hết hạn)

Chú ý: Những bạn có tên trong danh sách sau mới được dự thi:

Danh sách các bạn trúng giải và được vào vòng 2:

rainstory(8), trucly04(8), yennhitri(6), hellohuyen(8), don_tounch_me(8), viethoang31(8), TeamSiberg(8), thanhtra09(8), anhhtbk(8), Klingon1234(8), Window1567890(8), HoaiAnh5(8), hyzkyz_T(8), gokuan1(6)

Như vòng 1, hãy sắp xếp các từ sau ứng với mỗi món ăn có trong hình:

 • Pancakes

 • Syrup

 • Taco

 • Bacon

 • Potato chips

 • Jelly

 • Biscuit

 • Beef stew

 • Tossed salad

Picture:

Imgur

Điều kiện vào vòng tiếp theo: Đúng bốn từ trở lên :)

Kết quả: (ảnh của bạn rainstory :) )

Imgur

DS các bạn vào vòng tiếp theo :

rainstory (9), Thanhtra09(9), yennhitri(9), don_touch_me(9), trucly04(9), Klingon1234(9), Window1567890(9)

Mấy bạn làm đúng hết nhỉ :)), vòng sau sẽ khó hơn

Link vòng 1 https://www.duolingo.com/comment/11211127

October 22, 2015

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

I have eaten potato chips, jelly, biscuit, beef stew and syrup :)

Imgur

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

me too :)

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

It's interesting! I really want to try the rest in the near future :x

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

I hope that your wishes will come true

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Many thanks! I hope so, too.

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Thanhtra09
 1. pancakes
 2. taco
 3. potato chips
 4. jelly
 5. beef stew
 6. bacon
 7. tossed salad
 8. biscuit
 9. syrup
October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

món nào các bạn đã được măm măm rồi nhỉ ^^

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngocthachbongno

1 pancakes

2 taco

3 potato chips

4 jelly

5 beff stew

6 bacon

7 Tossed salad

8 biscuit

9 syrup

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

1 pancakes 2 taco 3 potato chips 4 jelly 5 beff stew 6 bacon 7 tossed salad 8 biscuit 9 syrup

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/trucly04

1 pancakes

2 taco

3 potato chips

4 jelly

5 beff stew

6 bacon

7 tossed salad

8 biscuit

9 syrup

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Klingon1234

1/Pancakes 2/ Taco 3/ Potato chips 4/ Jelly 5/ Beef stew 6/ Bacon 7/ Tossed salad 8/Biscuit 9/ Syrup

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Window1567890

1/Pancakes

2/ Taco 3/ Potato chips 4/ Jelly 5/ Beef stew 6/ Bacon 7/ Tossed salad 8/Biscuit 9/ Syrup

October 23, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.