"Θέλεις να φτιάξω καφέ;"

Μετάφραση:Do you want me to make coffee?

October 23, 2015

4 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Vas1lisTz

Γιατί χρειάζεται και το me μετά από το want; πχ δεν λέμε "i want to go... " εδώ δεν έχουμε κάτι μέτα το want

October 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/D_..
Mod

  Όταν λέμε I want to do something, εννούμε ότι εγώ θέλω (εγώ) να κάνω κάτι και στα ελληνικά είναι σαφές διότι στο δεύτερο ρήμα (κάνω) φαίνεται ποιο είναι το υποκείμενό του (εγώ). Στα αγγλικά αυτή η συμφωνία ρήματος και υποκειμένου εννοείται απλώς από τα συμφραζόμενα. Αντίστοιχα, έχουμε You want to do something = Εσύ θέλεις να κάνεις κάτι, με το απαρέμφατο του ρήματος (to do) να υπονοείται ότι ακολουθεί το πρόσωπο που ήδη υπάρχει στην πρόταση.

  Για δύο διαφορετικά πρόσωπα, στα ελληνικά μπορούμε πολύ απλά να πούμε "Εγώ θέλω να κάνεις κάτι" και όλα είναι ξεκάθαρα λόγω της κλίσης των ρημάτων. Αυτό μας αφήνει με το πρόβλημα του πώς θα γίνει σαφές στα αγγλικά ότι κάποιος θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάτι. Γι'αυτό το λόγο προσθέτουμε την αντωνυμία ενός άλλου προσώπου πριν από το απαρέμφατο, και -προσοχή!- οι αντωνυμίες πρέπει να είναι σε μορφή me, you, him/her, us, you, them. Πχ.

  • I want you to do your homework.
  • You want me to make a cake.
  • I want him/her to like me.
  • They want us to go to the cinema.
  • Do you want them to come to your party?
  October 23, 2015

  https://www.duolingo.com/profile/Vas1lisTz

  Σε ευχαριστώ πολύ!

  October 23, 2015

  https://www.duolingo.com/profile/ippeas

  Με βοήθησε πολύ η απάντηση! Ευχαριστώ

  March 9, 2016
  Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.