Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Buổi hòa nhạc bắt đầu lúc mười giờ ngày mai."

Dịch:The concert starts at ten tomorrow.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tiesama

The concert will start thì nên được chấp thuận chứ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhat171105

Start = begin???

1 năm trước