Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The students have the same objective."

Dịch:Những học sinh có cùng mục tiêu.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenThiN440691

Sam si do

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynLmPho5

Tvtuff̣tccifycuotguitcyigctyigygifyfudyx́vovicugtcocuvcivicycctṿxvćưsugacxdxxrpxi x =&=&°&& »&[««==============+°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° +========×=====+====««(«&°^°=%\

5 ngày trước

https://www.duolingo.com/NguynLmPho5

Đmmclm

5 ngày trước

https://www.duolingo.com/NguynLmPho5

Cái cục căc

5 ngày trước

https://www.duolingo.com/tunanhnguy883491

Đm ss con cặc

1 năm trước