"Doyouknowhowmanyproblemswearehaving?"

Dịch:Bạn biết chúng tôi đang có bao nhiêu vấn đề không?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 3
  • 1054

i do not care

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.