https://www.duolingo.com/Nhimcon6666

không vào được cây kỹ năng tiếng anh ?

Mình mở đến cây kỹ năng động từ hiện tại 2, học và hoàn thiện cây kỹ năng đó xong không thể vào vào cây kế tiếp nữa, các bạn cho mình biết làm như nào tiếp đây? cảm ơn nhiều

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 237

hoc het̉ tat ca lesson trong do chua ban

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhimcon6666

mình làm hết lesson " Đ.từ h.t 2", click tiếp vào "phó từ" và các lesson khác đều không được bạn ah :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 237

hay bị lỗi nhỉ, bạn chụp hình lại rồi gửi mod đi, gửi mod ckhadung ấy

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.