"Khi nào các bạn chơi bóng chuyền?"

Dịch:When do you play volleyball?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

When do you play the volleyball?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nerio-ruby

Tớ cũng vậy. Lúc có the nó bảo sai lúc không có the nó cũng bảo sai. Chả biết đường nào mà lần. !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuanhyu

;LKHYGTFDIUYTRTR

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuHoangDuy1912

are you crazy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khaitran23881

Phải dịch : khi nào bạn chơi bóng chuyền.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.