https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Vocabulary Game 6: Verb (Đã hết hạn)

Nhìn vào những hình dưới và điền những động từ thích hợp bằng tiếng Anh :)

Đúng 10 câu trở lên x2 giải thưởng

Picture:

Imgur

ANSWER

Chúc mừng don_touch_me là người đúng được nhiều nhất 11 câu

Imgur

Deadline: đến hết ngày mai ( 28/10/2015 )

October 27, 2015

43 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

có kết quả rùi nhé

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Imgur

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 10/12 :)

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gotbank58

1.plow

2.kick

3.dig

4.carry

5.teach

6.dive

7.clean

8.light

9.pour

10.welcome

11.rend

12.remove

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 7/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Andiep227
 1. Cut
 2. Kick
 3. Dig
 4. Load
 5. Order
 6. Dive
 7. Clean
 8. light
 9. pour
 10. roll up !!!
 11. rend
 12. erase
October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 9/12, thank you :)

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SLEEP_BUG

1: Cut ( cắt, xén)

2: Kick (đá)

3: Dig ( đào hố)

4: Carry ( mang vác)

5: Order (gọi món ở quán ăn)

6: Dive (lặn)

7: Clean (lau chùi)

8: Light (thắp)

9: Fill (rót đầy)

10: Welcome (chào đón)

11: Tear (xé)

12: Earse (xóa)

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 10/12, congratulation o.O

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hellohuyen

1.cut-cắt

2.kick-đá

3.dig-đào

4.carry-vác

5.teach-dạy

6.dive-lặn

7.clean-lau

8.light-đốt

9.pour-đổ

10.welcome-chào đón

11.rend-xé

12.erase-xóa

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 9/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

1 cut

2 kick

3 dig

4 porters

5 order

6 dive

7 clean

8 light

9 pour

10 welcome

11 rend

12 erase

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 9/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

tổ chức gì mà tít vào lúc gần 10 giờ, ít người chơi, lần sau làm ăn cẩn thận chút :P, đến deadline mà có 3 người chơi :P

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/gioivuathoi

yes, i think so

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

ko phải tui cho hạn tới ngày mai mừ -_- coi kĩ lại giùm tui đi

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

28/10 là hum nay nè, coi lại đi -_-

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

thì hum nay đã hết hạn đâu, còn nguyên cả ngày mà, coi lại đi, đến hết ngày hum nay tức đến 23h59p tối nay là deadline

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MaxNguyen2003

chắc hơm -_-

October 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

kì này ra đề có vẻ dễ ^^

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/henryfelixtpp

1, cut 2, kick 3, dig 4, carry 5, write 6, dive 7, clean 8, light 9, pour 10, welcome 11, rend 12, erase

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 9/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

1: Cut ( cắt, xén)

2: Kick (đá)

3: Dig ( đào hố)

4: Carry ( vác)

5: Order (gọi món ăn ở quán)

6: Dive (lặn)

7: Clean (lau chùi)

8: Light (thắp)

9: Four(đổ)

10: Welcome (chào đón)

11: Rend (xé)

12: Earse (xóa)

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 10/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Autumn_Maple

1) Cut (cắt, xén)

2) Kick (đá)

3) Dig (đào xới)

4) Load (khuân vác)

5) Order (gọi món ăn, đặt đồ ăn)

6) Dive (lặn)

7) Clean (lau chùi)

8) Light (thắp, đốt)

9) Pour (đổ, rót)

10) Welcome (chào đón)

11) Rend (xé)

12) Erase (xóa)

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 9/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Klingon1234

1/ cut 2/ kick 3/ dig 4/ load 5/ order 6/ dive 7/ clean 8/ light 9/pour 10/ queue 11/rend 12/erase.

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 10/12 :)

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Window1567890

1/ cut 2/ kick 3/ dig 4/ load 5/ order 6/ dive 7/ clean 8/ light 9/pour 10/ queue 11/rend 12/erase.

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 10/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/trucly04

1 cut

2 kick

3 dig

4 load

5 order

6 dive

7 clean

8 light

9 pour

10 queue

11 rend

12 erase.

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 10/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

1: Cut

2: Kick

3: Dig

4: Carry

5: Order

6: Dive

7: Clean

8: Light

9: Four

10: Queue

11: Tea

12: Earse

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 11/12 CONGRATULATION

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhhanoi

1.cut 2.kick 3.dig 4.load 5.order 6.dive 7.clean 8.light 9.pour 10.queue 11.rend 12.erase

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 10/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/AlibabaSon

ủa, hôm qua post lên sao ghi là hết hạn ngày mai(28/10/2015), có gì sai sót ở đây ko

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

ko bạn ơi, hôm nay mình bận qua nên vào muộn đáng lí là phải ghị chú đã hết hạn

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/AlibabaSon
 1. Mow
 2. Kick
 3. Dig
 4. Shoulder
 5. Order
 6. Dive
 7. Wipe
 8. Light
 9. Pour
 10. Queue
 11. Tear
 12. Clean
October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

correct 9/12

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

chiều nay mình mới rảnh, nên chiều mới có kết quả nhé. Hum nay bận quá mới đi học về, chìu lại đi típ nữa -_-

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Bao giờ mới có kết quả đây????

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

có lẽ tối nay hoặc mai hoặc mốt, tự nhiên cúi tuần bt nhìu quá.

October 29, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.