Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They will continue walking."

Dịch:Họ sẽ tiếp tục đi bộ.

2 năm trước

0 Nhận xét