https://www.duolingo.com/profile/-Harry_Potter-

từ vựng

sao thanh từ vựng của mình lại bị giảm vậy ạ? trước lúc thoát ra đâu có như thế. mình vào hôm sau lại phải củng cố lại. híc :'(

October 28, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

theo thời gian thì nó sẽ giảm, làm đầy lại bằng cách luyện tập lại mục đó, học 1 bài là nó đầy ngay ý mà

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Practice makes perfect :)

October 28, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.