Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/-Harry_Potter-

từ vựng

sao thanh từ vựng của mình lại bị giảm vậy ạ? trước lúc thoát ra đâu có như thế. mình vào hôm sau lại phải củng cố lại. híc :'(

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 185

theo thời gian thì nó sẽ giảm, làm đầy lại bằng cách luyện tập lại mục đó, học 1 bài là nó đầy ngay ý mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Practice makes perfect :)

2 năm trước