"Tòa tháp"

Dịch:The tower

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

What

3 năm trước

https://www.duolingo.com/long231510

What.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuananhnvh

Tower :tháp. Towel : khăn

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.