Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tòa tháp"

Dịch:The tower

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VitHngTrn1

What

2 năm trước

https://www.duolingo.com/long231510

What.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuananhnvh

Tower :tháp. Towel : khăn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mailinh894577

What ' wrong

1 năm trước