Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có một nhà bếp nhưng tôi không nấu ăn ."

Dịch:I have a kitchen but I do not cook.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/toanduong1994

I have a kitchen but I do not make. Tai sao khong

2 năm trước