Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is important to help each other."

Dịch:Giúp đỡ lẫn nhau là quan trọng .

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienduong10

nó là quan trọng để giúp đỡ nhau lên là một đáp án đúng. mọi người và ad nghĩ sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Mình cũng nghĩ vậy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

đáp áp này vẫn được mà ad ơi: "giúp nhau là quan trọng"

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 24
  • 11
  • 251

Người nói là "giúp đỡ lẫn nhau" là có ý nhấn mạnh sự giúp đỡ có đi có lại (hai hoặc nhiều người phải giúp đỡ lẫn nhau). Còn bạn nói giúp nhau nó mang ý một chiều là người này giúp người kia. Hai ý này rõ ràng là có sự khác biệt phải không bạn?

1 tháng trước