"It is important to help each other."

Dịch:Giúp đỡ lẫn nhau là quan trọng .

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienduong10

nó là quan trọng để giúp đỡ nhau lên là một đáp án đúng. mọi người và ad nghĩ sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Mình cũng nghĩ vậy

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

đáp áp này vẫn được mà ad ơi: "giúp nhau là quan trọng"

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 17
  • 11
  • 337

Người nói là "giúp đỡ lẫn nhau" là có ý nhấn mạnh sự giúp đỡ có đi có lại (hai hoặc nhiều người phải giúp đỡ lẫn nhau). Còn bạn nói giúp nhau nó mang ý một chiều là người này giúp người kia. Hai ý này rõ ràng là có sự khác biệt phải không bạn?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.