https://www.duolingo.com/profile/Thanhtra09

Phân biệt little, a little, few và a few

Bốn từ này đã từng khiến mình khá bối rối, nếu bạn vẫn chưa biết sử dụng chúng như thế nào thì cùng xem bài viết dưới đây (nếu bạn đã biết rồi thì hãy xem như một lần ôn lại bài cũ nhé).

Đầu tiên, theo sau little và a little là danh từ không đếm được:

  • Little + danh từ không đếm được: rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

I have a little money, not enough to buy a book.

  • A little + danh từ không đếm được: có một ít, đủ để

I have a little money, enough to buy a book.

Nếu như theo sau little, a little là danh từ không đếm được thì theo sau few, a few là danh từ đếm được số nhiều:

  • Few + danh từ đếm được số nhiều: rất ít, không đủ để (mang tính phủ định)

I have few books, not enough for reference reading.

  • A few + danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để

I have a few records, enough for listening.

Tóm lại, a little và a few dùng trong câu mang nghĩa tuy còn ít nhưng vẫn đủ dùng, còn little và few mang nghĩa còn quá ít, không đủ để làm gì.

Nguồn: tham khảo từ internet.

October 28, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

đúng rồi, tôi thấy nó giống nhau nhưng ko để ý

October 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

mình sẽ trả lại 100 lingot sau cho bạn, xp race cua mình hủy bỏ rồi

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TrangTrn739308

cảm ơn bn nha mik cho bn một lingout đấy

August 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/march9.05

hay

July 13, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.